fbpx
обща европейска езикова рамка,нива по английски език, уроци по английски,

Bloomer Academy обучава по стандартите на Общата европейска езикова рамка (ОЕЕР)

Ние, в Bloomer Academy, преподаваме чужди езици – английски, немски, френски, испански, словашки и руски, като строго спазваме изискванията на Общата европейска езикова рамка.

  • Защо е важно за вас да бъдете обучавани по утвърден стандарт за чуждоезиково обучение?
  • Защо уроците в Bloomer Academy следват стриктно правилата на Общата европейска езикова рамка (ОЕЕР)

Какво представлява Общата европейска езикова рамка?

Нивата за владеене на езика, съгласно Общата европейска езикова рамка са:

  • елементарно използване на езика: А1 и А2
  • самостоятелно използване на езика: В1 и В2
  • компетентно използване на езика: С1 и С2

Ниво А1

При завършено ниво А1, ученикът трябва да разбира и да използва обикновени изрази и прости изречения, насочени към конкретни потребности. Трябва да можете да се представите и да представите другите, както и да задавате въпроси на събеседника си отнасящи се до него – напр: къде живее, кого познава, какво притежава – и също така да отговаря на подобни въпроси. Можете да водите обикновен разговор, ако партньорите говорят бавно и ясно и проявяват готовност да помогнат при затруднения.

Ниво А2

След преминаване на обучението на ниво А2 трябва да можете да разбирате изречения и често използвани изрази, които са свързани с ежедневния живот (напр. информацията за себе си и семейството, пазаруване, работа, местоживеене).
С наученото в ниво А2 вие ще можете да се ориентирате в обикновени, рутинни ситуации и да обменяте информация за познати и обичайни неща. Ще можете да говорите за това откъде сте, какво образование имате, какво обичате да правите в свободното си време, както и да водите елементарни разговори на познати теми.


Обща европейска езикова рамка, уроци по английски, немски, френски, испански, словашки и руски


Ниво В1

След завършване на ниво В1 трябва да можете да разбирате основния смисъл, когато се говори на книжовен език и става дума за познато съдържание (напр. работа, училище, свободно време и.др.). Със знанията от това ниво ще можете да се справяте в ситуации по време на пътувания в чуждоезикова среда. Ще можете да се изразявате смислено по познати теми и лични интереси, да говорите за личния си опит и чувства, да изразявате собствено мнение, да говорите за вашите цели или очавания, както и да се аргументирате накратко и да обяснявате.

Ниво В2

С ниво В2 вече сте доста напреднали в изучаването на чуждия език. Със знанията от това ниво трябва да можете да разбирате основното съдържание на сложни текстове по конкретни и абстрактни теми, а също и на специализирани текстове от своята област. Да можете да разговаряте спонтанно и гладко с чужденци, чиито роден език е изучаваният от вас, както и да се изказвате ясно и детайлно по широк кръг от теми. Ще можете спокойно да обясните становището си по някой актуален въпрос и да представите предимства и недостатъци на различни опции.


Ниво С1

Тук вече сте на професионално ниво. Трябва да можете да разбирате сложни, по-дълги текстове, както и да успявате да схващате скрития смисъл. Ще можете да се изразявате спонтанно и гладко, без да създавате впечатление, че търсите думи. Може успешно и гъвкаво да използвате езика в обществения и професионален живот, както и да използвате езика ефикасно и гъвкаво. Ще можете да се изказвате ясно, структурирано и обширно по сложни теми и въпроси и при това, да използвате адекватно различни средства за изграждане на собствен текст.

Ниво С2

Това е възможно най-професионалното ниво при обучението по чужд език.
Със завършването му ще можете да използвате езика изключително свободно и прецизно и без усилие ще разбирате, както хората от съответната националност, за които езикът, който учите е роден, но така също и различните акценти и диалекти. Ще можете да обобщавате информация от различни писмени и устни източници и ще можете да давате пълни обосновки и пояснения в свързани текстове. Ще можете да се изразявате спонтанно и много гладко. Ще можете да диференцирате значения и да изразявате и най-фини нюанси. Това е нивото, което максимално се доближава до т.нар. „native speaking“.  • Защо е важно за вас да бъдете обучавани по утвърден стандарт за чуждоезиково обучение?
  • Защо уроците в Bloomer Academy следват стриктно правилата на Общата европейска езикова рамка (ОЕЕР)

Общоевропейската езикова рамка е универсален ориентир, който се използва за установяване на постиженията на обучаващите се на чужди езици в Европа. Рамката е изготвена от Съвета на Европа и нейна основна цел е да осигури единен стандарт за обучение и оценка, който се отнася са всички езици в Европа.

Ние, в Bloomer Academy, преподаваме чужди езици – английски, немски, френски, испански, словашки и руски, като строго спазваме изискванията на Общата европейска езикова рамка.

Това е изключително важно, за да могат нашите ученици да имат универсално ниво, което ще им позволи да имат самочувствието за висок стандарт, когато търсят работа или когато трябва да доказват своите умения.

Всеки един езиков изпит, който познавате в Европа е приравнен към тези нива, за да бъде ясно какво ниво на владеене на чужд език доказва той.

Изберете преподавателите на Bloomer Academy и се доверете на техния висок професионализъм и отдаденост в преподаването на чужди езици. Вижте ТУК кои сме ние.


Можете да ни намерите и в моите канали тук:

Сайт: http://www.misstedy.com/

УчителиБГ: https://uchiteli.bg/profile/teodora/10339

ФБ-профил: https://www.facebook.com/bloomeracademy/

ФБ-страницата ми: https://www.facebook.com/MissTedyTeacher/

ФБ-групата ми: https://www.facebook.com/groups/1081553218852384/

YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCzUmniHRCbQGM3EVK3sPTww/

Instagram: https://www.instagram.com/miss_tedy_teacher/ или https://www.instagram.com/bloomeracademybg/

Post Author

Leave a Reply

Verified by MonsterInsights