fbpx
глаголи have vs. have got

„HAVE VS. HAVE GOT“ – Кога и как използваме глаголите „Have“ и „Have got“?

Важно е да запомните няколко основни момента, които във видео урока са обяснени подробно и с примери

Кога използваме “Have” и кога “Have got”?

Отговорът е във видео урока, който предстои да гледате.От опит знам, че много от учещите английски език се затрудняват до безпомощност и не знаят кога и как да използват едната или другата форма на глагола „Have“.

Всъщност – това е много просто.
Дори и да не ви изглежда така, което е нормално, особено, ако за първи път гледате това видео, просто си го кажете – това е много просто! Аз знам далеч по-сложни неща!

Важно е да запомните няколко основни момента, които във видео урока са обяснени подробно и с примери:

  • Можем да използваме  “Have” или “Have got”, без никаква разлика в значението, когато говорим за притежание.
  • Можем да използваме “Have” и “Have got”, когато говорим за родствени връзки.
  • Използваме двата глагола, и когато искаме да кажем, че някой е болен?
  • Не на последно място, използваме тези глаголи, за да характеризираме хора или предмети

В най-общи линии, това са случаите, в които можем да използваме глаголите “Have” и “Have got”, без разлика в значението им и в Сегашно време.  


Тук е моментът да кажа, че “Havе got” се употребява в разговорната реч. Любопитен факт е, че в Англия предпочитат именно него, докато в Америка ще изберат глагола “Have”.

Разбира се, че има и различия при употребата на двата глагола, които детайлно обяснявам във видеото .

Надявам се, че, с този урок, съм открехнала поне едно прозорче към този прекрасен английски език. Не забравяйте, че винаги можете да гледате  видеото, както и да го споделяте с близки и приятели, които изпитват затруднения с тези глаголи. 

Thank you for watching!

Post Author

1 thought on “„HAVE VS. HAVE GOT“ – Кога и как използваме глаголите „Have“ и „Have got“?

Leave a Reply

%d bloggers like this: