fbpx

English Anywhere: Епизод 9 – Въпросителни и отрицателни изречения в Past Simple

В Past Simple образуването на Question and Negative forms става със спомагателния глагол “Do”, но в миналото му време – “Did”.

Hello guys! Надявам се, че повечето от вас са постигнали напредък с неправилните глаголи в английския от предишния ни урокhttps://youtu.be/TKXF8nmpVQs и сте тук за нова доза empowering knowledge

Днес ще разберем:
Как правилно да задаваме въпроси в Past Simple, както и да правим отрицателни изречения – Question and Negative forms

Както в Present Simple – Сегашно просто време, така и сега при Past Simple – Минало просто време, образуването на Question and Negative forms става със специалното съдействие на спомагателния глагол “Do”, но в миналото му време – “Did”.

В урока за Present Simple вече говорихме за това кои глаголи и защо се нуждаят от спомагателен глагол, за да образуват тези две форми, така че, ако някой има нужда да си припомни, може да го направи на този линк – https://youtu.be/dHKcy-vDfOk

Хубавото тук, в Past Simple, е, че глаголите имат една и съща форма за всички лица, така че и спомагателният не се променя. Това, което трябва да запомним обаче е, че:

при въпросителната форма, основният ни глагол остава в инфинитив. 

Ето как изглежда това.

They played football yesterday. – Те играха футбол вчера.

Ако искаме да попитаме обаче дали те са играли футбол вчера, трябва да го направим със спомагателния глагол “Did”, който слагаме на първо място:

Did they play football yesterday? 

Както знаем още урока за Present Simple, спомагателният глагол помага на основния да образува въпросителна и отрицателна форма. 
В нашия случай, той помага на основния глагол “play” и като изразява миналото глаголно време. 
Затова “play” остава в инфинитив.

Did they play football yesterday? —> Yes, they did. / No, they didn’t.

Ето още един пример:

He spent two hours learning irregular verbs. –
Той прекара два часа в учене на неправилни глаголи.

Did he spend two hours learning irregular verbs? —> Yes, he did. / No, he didn’t.
Той прекара ли два часа в учене на неправилни глаголи? —> Да. / Не.

Важно!
При “Yes/No Questions” спомагателният и основният глагол ограждат подлога. 

They danced all night. - Те танцуваха цяла нощ. 

Did they dance all night? —> Yes, they did. / No, they didn’t. 
Те танцуваха ли цяла нощ? —> Да, те танцуваха. / Не, те не танцуваха.

Разбира се, освен “Yes/No Questions”, можем да направим и “W/h Questions”, като просто сложим въпросителна думичка пред спомагателния глагол и така той отива на второ място.

Как?

Вижте примерите в новия ни видеоурок – English Anywhere: Епизод 9 – Въпросителни и отрицателни изречения в Past Simple

В Епизод 9 English Anywhere е от местността „Камбаните“ в София

Свържете се с Bloomer Academy и тук:

http://www.misstedy.com/

https://uchiteli.bg/profile/teodora/10339

https://www.facebook.com/MissTedyTeacher/

https://www.facebook.com/bloomeracademybg

https://www.youtube.com/channel/UCzUmniHRCbQGM3EVK3sPTww/

https://www.instagram.com/miss_tedy_teacher/

https://www.instagram.com/bloomeracademybg/

Екипът на BLOOMER ACADEMY

НОВАТА УЧЕБНА ГОДИНА В ЕЗИКОВ ЦЕНТЪР “BLOOMER ACADEMY” ЗАПОЧНА

Свързващи съюзи в английския език – Linking Words and Conjunctions “And – But – Or – So – Because”

Летни езикови курсове с Bloomer Academy. Записването започна! Учете с нас!

Ако харесвате това, което правя, можете да се абонирате за канала ми в YouTube

Благодаря ви!

Post Author

Leave a Reply

Verified by MonsterInsights